Född 1702 [1] .
Död 1773-06-02 i N Villie 15, Villie (M) [1] .

Kerstina Larsdotter Persson.
Född 1702 [1] . Död 1773-06-02 i N Villie 15, Villie (M) [1] .
F Lars Andersson.
Död 1721 i N Villie 15, Villie (M) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Mårtensson.
Född 1668. Död 1748-02-17 i N Villie 15, Villie (M) [1] . Jordegumma
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1702 [1] .
Kerstina Larsdotter. Född 1702. Död 1773-06-02 i Villie (N.Villie 15). Skrivelse från Helmer Frenning 1976-12-05: "Jöns Pehrsson stod i mtl 1727, -42 och -47 som gift åbo på N.Villie nr. 15. I mtl. 1773 fanns på hemmanet Hans Jönsson, hustru, dräng samt inhyses Jöns 67 år och hans hustru, 71 år. Det ser ut som sonen Hans brukade fädernehemmanet innan han flyttade till Varmlösa nummer 1. I mtl. 1721, då nr. 15 anges vara 1/2 mantal, brukades det av Lars Andersson med hustru och dotter Elna. I mtl. 1710 fanns ingen åbo på hemmanet. Det ligger nära till hands att antaga att, att Lars Andersson är far till efterträdarens Jöns Perssons hustru Kirstina Larsdotter. I mtl. 1727 fanns inhyst i gården en Anders Larsson, utfattig tiggare. Det kan ju möjligen vara en bror till hustru Kirstina, fastän man undrar om han då behövt tigga."
Död 1773-06-02 i N Villie 15, Villie (M) [1] .
Kerstina bodde innan hon gifte sig hos sina föräldrar på N.Villie 15. År 1725 flyttar hennes blivande man, Jöns Persson, till socknen för att "träde uthi äckta ståndet". Då de gifter sig övertar de hennes föräldrars ställe och hennes far blir undantgsman/inhysesman där. Efter Kerstina Larsdotter förrättades bouppteckning 13/10 1773 som styrker de släktband som här anges för barnen. Bland inventarierna märks: 1 stor söndrig kopparkiettel, 1 järnstång, 1 vedyxa, 1 liten risyxa, 1 såg, 1 gammal järnspade, 1 torfjärn, 1 pannejärn, 1 huggejärn, 1 bandknif, 1 litet huggejärn, 1 grof häckla mm. Bland trävarorna nämns 1 ekekista med enckel lås, 1 dito bättre, 1 wäf af eke med tillbehör, 1 liten bötta, 1 bryggebalja, 1 spinneråck, 1 baketråg, 1 saltekar, 1 vattenspann, 1 tobakstalldrick, 1 handqvarn, 1 furusäng med ekestolpar. Hästar: 1 grått sto 4 år gammalt, 1 rödbläsigt sto 14 år. Fåhr: 3 st. svarta fåhr, 2 st. hwita dito. Giäss: 2 st. gamla giäss, 10 st. unga dito. (Barn I:2, s 2, Far III:7, s 6, Mor III:8, s 7)

 

Gifte och barn

Gift.

Jöns Persson.


Anna Jönsdotter Gabrielsson.


Lars Jönsson.


Per Jönsson.


Ellna Jönsdotter.


Nils Jönsson.


Hans Jönsson.


Hans Jönsson.


Kerstina Jönsdotter. 

Källor

  1. Larsson Peter