Född uppskattat 1702 i Villie (M) [1] .
Död 1775-06-09 i Norra Villie, Villie (M).

Lars Persson.
Född uppskattat 1702 i Villie (M) [1] . Död 1775-06-09 i Norra Villie, Villie (M).
F Per Mårtensson.
     
 
   
 
     
 
   
 
M Boel Mårtensson.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född uppskattat 1702 i Villie (M) [1] .
Alt 1705 i Villie
Lars Persson. Frälseåbo. Född 1702 alt. 1705 1705 i Villie. Död 1775-06-09 i Villie (Norra Villie). Begravd 1775-06-17 i Villie. En bouppteckning efter nästkusinen Jöns Jacobsson på Trunnerup nummer 2, daterad den 3:e mars 1760, styrker broderskapet mellan denne Lars Persson och Jöns Persson. De var bröder och båda anhöriga till den avlidne Jacobsson. En tänkbar fader till dem är en viss Per Nilsson, varom se vidare Jöns Persson. Lars Persson återfinnes i en flyttningsattest i Villie daterad 13:e februari 1730, såsom inflyttad från Sjörups församling. Den lyder sålunda: "Bonden Lars Persson, barnfödd i Södra Willie, 25 åhr gl: tillika med sin hustru, Elsa Jeppesdotter barnfödd i Katzlösa 23 åhr gl. hafwa sig här i församlingarna christeliget och wäl förhållit, och kunna till kyrkians ---?--- admitteras. Siörup d 13 febr: 1730". Handlingen har undertecknats av Sjörups kyrkoherde, Johan Engelström. Den uppgift som säger att han var 25 år 1730 innebär att han också var född 1705. Den är således icke samstämmig åldersuppgiften i hans dödsattest (se nedan) Villie dödbok 1775: "juni den 9de dog af ålderdomssjukdom Lars Persson i Norra Willie, 73 år gammal och begrofs den 17 ejusdem". Hos denne Lars Persson bodde, enl Kat.-l. 1739 som inhyseshjon "Kerstina salig Per Jöns'". I Sjörups födelsebok förekommer bl.a. på datum 24/3 1759 en födelsenotis där "Kirstena Lars Pers i Norra Willie" var suscept. Det döpta barnet hette Anna och föräldrarna Per Mårtensson och Elna Jönsdotter i N.Vallösa. Lars Pers' hustru Kirstena var för övrigt "susceptrix" åtskilliga gånger vid dessa makars barns dop. Uppgenbarligen föreligger något slags släktskap. Bouppteckning efter Lars Perssons andra hustru förrättades 21/5 1768 (nr. 16 i Ljunits häradsrätt). Bouppteckning efter Lars Persson själv förrättades den 19/6 1775. Han uppges här vara änkling och inhysesman i Norra Villie. Tack vare denna handling är hans bröstarvingar kända. "1775 den 9 juni dog av ålderdoms sjukdom Lars Persson i Norra Villie 73 år gammal och begrofs den 17 Juni."
Död 1775-06-09 i Norra Villie, Villie (M).

 

Gifte och barn

Gift.

Elsa' Jeppesdotter.


Ingar Larsdotter.


Jeppa Larsson.Gift.

Kerstina Persdotter. 

Källor

  1. Larsson Peter