Herman .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Herman. Endast känd genom de sannolika brödernas patronymikon. För att Per är bror till Bengt talar det faktum att Pers son Lars' hustru är långväga gudmor till Bengts dotter Toras barn. Till detta kommer att namnen Bengt, Per och Lars förekommer frekvent i båda familjerna. När dessutom namnet Herman är mycket ovanligt kan med säkerhet fastslås att det här rör sig om samma släkt

 

Gifte och barn

.


Bengt Hermansson.


Per Hermansson.


Lars Hermansson.