loggo
 Västsvenska Valkorporationen     
"Västeuropeiska löner i Västsverige"


Du hittar dom senaste ändringarna under länken AKTUELLT i högerspalten.

CF-Väst fick 8 mandat i valet

CF-Västs ledmöter hittar du under länken Fullmäktigeledamöter i högerspalten.

I Västsverige har Civilingenjörsförbundet omkring 200 lokalavdelningar / kontaktmän, som representerar både privat, kommunal och statlig sektor inom CF. Dessa lokalavdelningar har ca 10.000 CF-medlemmar.

CF-VÄSTs arbetsuppgift är att tillvarata lokalavdelningar och deras medlemmars intresse i Västsverige genom:

  • att ta fram västsvenska kandidater inför val till CFs fullmäktige
  • att förbereda motioner m m till de årliga fullmäktigemötena
  • att verka som samarbetsorgan mellan CFs kansli, lokalavdelningar, kontaktmän och medlemmar 
exempel på detta är:
  • årsmöte - dit samtliga CF-medlemmar inbjuds
  • tema- o motionsmöten - dit samtliga ordförande i lokalavdelningarna samt kontaktmän inbjuds
  • lönenätverk - medhjälp till bildande av nätverk mellan flera lokalavdelningar/kontaktmän

CF-Väst representerar ingenjörer i enskild och offentlig verksamhet i Västsverige,  träffas regelbundet, arbetar aktivt i nätverk.

PROGRAMFÖRKLARING FULLMÄKTIGEVAL 2006

KANDIDATLISTA FULLMÄKTIGEVALET 2006

Enkät svar från CF-Väst

 Innehåll
CF
CF-emblem
Senast ändrad: 2006-09-03
Ansvarig: Anders Ripa