Ett av mina släktforskningsområde är att kartlägga alla som har sina rötter på :
 

Hembygdsgården Örahultsgården nr 1 (orahultsgarden) i Oderljunga i Skåne.

Mina anfäder har bott här sedan 1600-talet fram till början av 1900-talet. Man kan besöka gården genom att kontakta Birgit Nilsson, tel nr 0435-32079.

Många som härstammar från Örahult har emigrerat till Amerika och har namnet Bilsten och Belsten.Brodde´s and Hanna´s children, what happened to them?


In the end of the 1900:th century, there was a period of bad harvest in Sweden and many people were very poor. The families often had many children and it was difficult to support the big families in the small farms in the forest counties. The children had to leave their homes early to earn money, only the child who was supposed to take over the responsibility for the farm stayed at home and helped his parents.

Brodde Nilsson born in 1810 – and Hanna Persdotter born in 1825, our ancestors, had nine children, all born at Orahult 1, Oderljunga.

Three of them decided to leave for America
Bengt Broddesson – Bilsten born 1848 – 1931
Gustaf Belstene born 1861 – 1965 left Sweden in 1882 according to the parish register
Johannes (John) Bilsten born 1866 – 1943 left Sweden in 1886 according to the parish register

Lowell Bilsten and I have tried to find out exactly when they left Sweden and with what ship, but we have not succeeded. We have checked a CD-ROM with the names of 1,3 million people who left Sweden, but we did not find any of these three relatives.  We searched for the names Broddesson, Bilsten and Belstene without finding them. One possibility is that they went via Denmark or Germany, since the people who went to America via these countries are not listed.

We do not know when and why they took the names Bilsten and Belstene. We have not found any connection to the names here in Sweden. The name Billsten, with two ll`s is used in Sweden, but we have not found any connections to our family.

Due to different reasons, 300.000 of the 1,3 million people who left Sweden, returned to Sweden. There was a depression in America for some years, and it was not easy to make a living. Bengt Broddesson decided to return to Sweden and settle in his native district. My father Carl-Wiktor Svensson spent a lot of time with him during the remaining 20 years he stayed in Sweden.

Five of Brodde´s children stayed in Sweden and one died young.

Sissela Broddesson 1843 – 1911
She never moved more than ten kilometres and she stayed all her life in Vedby parish. Her oldest daughter was Hilda Wendt born on the 6:th of August 1856. She emigrated to America on the 13:th of July 1882 according to the CD-ROM and she died on the 17:th of December 1912 in West Springfield, Massachusetts. She lived at 420 Baldwin St , West Springfield and she was married to Leander Wendt who died on the 6:th of January 1913 in West Springfield.

Children
Wendt Edward Gustave born 26-01-1902 died ??-10-1976
Hartley Hilma Dorothy born         ?             died 21-05-1930
Wendt Leonard Ferdinand born  ?             died 20-02-1955  Lived 1944 at 16 West School Street  Springfield
They were probably born in St Louis Missouri.

I have not been able to chart this family and I have not been in contact with them. If anyone in the USA would like to help me with this, I would be very grateful.
Sissela also gave birth to two sons, Carl-Wiktor and Johan Albert Svensson. The boys were twins and Johan died young in TBC while Carl-Wiktor (who is my father) became a policeman in Helsingborg.

Broddesson - Broman Nils  1845 - 1906  was a soldier and had six children, four of them emigrated to America

Nilsdotter Signhild  11-05-1879  - 13-01-1949  Chicago
Nilsdotter Hildur     12-09-1881 -  25-02-1904 Greenwich, Conn
Nilsdotter Ester      06-12-1887 – 1969
Nilsdotter Ebba      08-04-1890  -  05-01-1949 Englewood NJ
I have no information about them, in the USA
Broman Nils Georg Brahe  22-06-1893 – 07-01-1939  watchmaker in Helsingborg.

Broddesdotter Christina 15-02-1850 – 14-06-1938  Öja, Källna. Married to Gustaf Olsson.
Some of the children emigrated to America
Johnsson Edit       11-11-1886 - 1974 in Florida
Bokland Martha    12-11-1888 - 1948 in Seattle
This family has every other year a family gathering with approximately 70 relatives. I have 336 of this family listed in my computer.
 
Broddesson Carl-Petter    24-05-1859  - 08-10-1930. He moved to Helsingborg and stayed the rest of his life there and married Hilda Broddesson. I have approximately 60 from this family listed. None of their eight children have moved to America.

Broddesdotter Carolina 08-07-1853, I have no information about her.
 
 

Släktbok för Helsingborgssläkten Ripa på 100 sidor och med 14 fotografier.

Boken går att köpa för 100 kr genom att kontakta mig.

Det jag håller på med just nu (som inte är riktigt klart) är kartläggningen av alla i Sverige som bär eller burit namnet Ripa sedan 1600-talet. Det finns i stort sett bara två släkter som bär eller burit namnet Ripa i Sverige.

Jag vill därför att alla som bär namnet RIPA kontaktar mig. Det går även bra med brev.

Helsingborgssläkten RIPA:s historia

Jag har försökt kartlägga vår familjs historia tillbaka till 1600-talet och komplettera den släktbok som min morbror HERMAN RIPA gjorde 1951, som heter:

Stamtavla Hälsingborgssläkten Ripa

Att komma längre tillbaka än 1600-talet är nästan omöjligt, om man inte har präster eller adel i släkten.. Våra rötter på Kristina Nilssons sida finns i Helsingborg och en del av anfäderna bär danska namn.

I HELSINGBORGS HISTORIA band VI:I "Personhistoriska anteckningar" Helsingborgs kommun, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1979 ISBN 91-20-06026-2 finns tio av våra anfäder med. Dessa levde på 1600-, 1700- och 1800-talet och finns även med i släktboken..

Både Hans Ripas och Kristina Nilssons anfäder var bosatta i Skåne sedan 1600-talet och alla ingifta i vår släkt före år 1900 är skåningar, förutom någon enstaka person. Uppblandningen har på 1900-talet varit desto större.

Kort Skånehistorik

År 1658 blev vi svenskar, dessförinnan tillhörde vi Danmark. Det var vid freden i Roskilde som Danmark måste avstå Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län samt Bornholm till Sverige. Det tog mycket lång tid för Sverige att "försvenska" Skåne och det har varit många både grymma och blodiga krig mellan danskar och svenskar.

År 1676 stod slaget vid Lund. Det är det blodigaste slag som stått mellan danskar och svenskar, totalt stupade 8.933 personer. Sveriges konung Karl den XI segrade med nöd och näppe.

I slaget vid Helsingborg 1710 stupade 5.000 danska soldater och 2.000 togs till fånga, medan de svenska förlusterna var 2.800 man. Det var Magnus Stenbock som räddade Skåne till Sverige och han står nu staty på Stortorget i Helsingborg. Förut pekade hans svärd mot Danmark, men för att främja grannsämjan har han nu svärdet i slidan.

Efter slaget flydde danskarna tillbaka till Danmark. Innan flykten dödade de ca 5.000 hästar och stoppade ner en del av dem i brunnar i Helsingborg, för att förgifta vattnet för invånarna.

Kristinas anfäder.

Kristina Nilssons föddes år 1859, hennes far hette Nils Petter Hansson och deras anfäder har alltid bott i Helsingborg. Det betyder att den del av vår släkt som idag bor kvar i Helsingborg är rätt ensamma om, bland dagens helsingborgare, att ha sina rötter så långt tillbaka som 1600-talet i Helsingborg.

Våra anfäder har i stor omfattning varit hantverkare, t.ex. smeder och skomakare. Vi finner dem därför i handlingar från den tid då de fick sitt burskap eller blev borgare. För att utöva ett yrke måste de få burskap, eftersom det i varje stad var bestämt hur många som fick finnas inom varje yrke. Ibland var en gesäll tvungen att gifta sig med änkan till en hantverkare för att få ett burskap.

Flera av våra anfäder har suttit i Helsingborgs styrelse som en av de "Ordinarie åtta män", som den beslutsfattande gruppen kallades.

Under en period på 1800-talet bodde några i Gravarna och Tinkarp (inom Helsingborgs gränser) och arbetade som fiskare och kustroddare.
En av våra anfäder var Nils Åkesson - Holm (hans danska namn var Niels Aagesen), född omkring 1680. Han var grovsmed till yrket och fick sitt burskap den tionde augusti 1698. Han ägde bl.a. Södra Storgatan 27 i Helsingborg och huset värderades till 1.300 daler silvermynt. Under fem perioder var han en av Helsingborgs "Ordinarie åtta män".

Släktnamnet Ripa

Namnet Ripa har funnits som släktnamn i Sverige sedan början på 1600-talet, men det är oklart när det första gången användes och varifrån det har sitt ursprung. Forskarna har kommit fram till olika versioner och jag skall här redogöra för några av dem.

Namnet bärs idag av 144 personer (1996) och av dessa är det 101 som tillhör vår släkt. Huvudparten är födda med namnet Ripa eller är ingifta, men ett 10-tal har tagit namnet eftersom deras mor haft det som flicknamn. Min egen familj (Ingalill, Carl-Erik, Anders och Henrik) bytte till Ripa på 80-talet, då min mor hette Elsa Ripa som flicka.

Vad som är helt klart är att det inte är ett knektnamn, vilket man gärna vill tro med tanke på alla de andra fågelnamn som togs i samband med militärtjänsten (t.ex. Hök, Duva, Falk m.fl.). Jag har inte funnit att någon tagit namnet Ripa på detta sätt.

Knektnamn, vad är det?

När man mönstrade på 1800-talet eller tidigare och fler än en hade samma efternamn i kompaniet (t.ex. Jönsson, Svensson, Nilsson osv), så tilldelades någon av rekryterna ett nytt namn, så att man kunde skilja dem åt. Ibland hände det att en ny soldat på ett soldattorp fick samma namn som den som bott där tidigare. Detta medför mycket stora problem när man släktforskar.

Jag har inte heller funnit att någon som bott eller är född i norra Sverige skulle ha tagit namnet Ripa.
Som kuriosa kan jag nämna att Ripa på engelska heter Grouse och att det finns en skotsk whisky som heter "The Famous Grouse".


Idag finns det tre olika släkter RIPA

Helsingborgssläkten - vår släkt

I vår familj var det Jöns Hansson Ripa, född 1816 i Södra Sallerup i Skåne, som var den förste som bar namnet Ripa.

Jöns flyttade med sin familj till Malmö och det var där han tog namnet Ripa. Det kan bero på att han några år bodde i "kvarteret Ripa" i Malmö, men även på att han där arbetade hos handlaren Lars Peter Ripa som tillhörde Åhus-släkten. Jag har inte kunnat klarlägga när han tog namnet Ripa.

Åhussläkten

Åhussläktens anfader är Per Rijpa, född omkring 1650. Hans son Per Michaelsson Rijpa begrovs 1707 i Åhus i Skåne, två mil utanför Kristianstad.
Oswald Ripa har gjort en släktbok som heter: BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR 1910 av SLÄGTEN RIPA. Enligt denna tog barnen namnet Ripa i stället för Rijpa i mitten av 1700-talet.

Svedalasläkten

Det har även funnits en tredje släkt med namnet Ripa. Edvin Nilsson föddes den tionde januari 1878 i Svedala. När Edvin började skolan tog han namnet Ripa. Han hade en son som hette Olof Ripa, född 1909, som var ambassadör bl.a. i Sofia. Några barn lär det inte finnas.

Övriga Ripor

I Finland finns ett liknande namn, Riippa, men någon anknytning till det svenska Ripa finns inte.

Det finns även en släkt i Sverige som stavar Rihpa.

Namnet Ripa är ett mycket vanligt namn i Italien, men det finns inget som tyder på att någon med namnet Ripa är inflyttad från Italien.

Dagens Ripa

Vi är idag bara 144 i Sverige som bär namnet Ripa och man får ofta frågan "är du släkt med den och den?" när man presenterar sig.

Den vanligaste frågan är om man har någon anknytning till RIPAGÅRDEN.

Hans Ripa (född 1912) och hans hustru Margareta har byggt upp denna gård och har vissa år haft 40 - 50.000 personer på besök. Ripagården har haft som tema att visa gamla skånska föremål och de har ordnat så att man kunnat gifta sig där, restaurang har funnits och vid speciella tillfällen, som vid midsommar, har de haft upp till 1.300 besökare. Det är alltså inte konstigt att namnet Ripa blivit känt.

I mitt dataregister har jag idag 374 personer som bär eller har burit namnet Ripa sedan 1650-talet och jag hoppas i framtiden även kunna kartlägga de som bär namnet Ripa som inte tillhör vår släkt.

Projekt Jubileum 2010 för de släkter som har sina rötter i Helsingborg 1710 då slaget vid Helsingborg avgjordes.

Hur skall vi arbeta    Steg 1  Varje släktforskare som har sina rötter i Helsingborg 1710 tar fram en an tavla som utgår från dem själv och tillbaka till 1710 och sänder till mig. Det gäller bara den linje  som har anknytning till 1710. Jag lägger in dem i mitt DIS register och kommer att lägga ut dem på nätet.  Vet inte hur ännu.

Steg 2  Du forskar fram Din släkt antingen utgående från 1710 eller dagsläget.  Det blir dessa som skall fira år 2010.Möjligen måste släkten delas upp i i mindre släkter då  antalet kan bli för stort. Vet inte hur vi skall registrera detta ännu.

Steg 3 Jag har börjat registrera alla som bodde i Helsingborg 1710 i ett speciellt register i DIS kallat "Helsingborgs befolkning 1710" Jag kompletterar sedan detta register med DDSS registret, Solveig Fagerlunds bok Handel och Vandel osv.   Detta register kollar jag sedan med DISBYTE databasen  och kontakta de släktforskare som jag tror har sin släkt enligt ovan

Jag kommer att lägga ut namnen på de släktforskare som är intresserade och vilka släkter de tillhör

Detta var bara början. Hör av Dig och kontakta dem som Du tror har sina rötter Helsingborg 1710 Tillbaka till min hemsida

Sidan ändrad 2012-07-23 klockan 13:58:11